Daily archives: 19 March 2015


WICCA: Mellom himmel og Jord

av Stein Jarving Det kan, for oss innen Wicca, ofte være vanskelig å beskrive for utenforstående, skeptiske mennesker hva vi egentlig tror og gjør. «Er vi feminister, satanister, nyromantikere, eller kanskje gudinnetilbedere som ønsker oss tilbake til bronsealderens religiøse overtro» Slike spørsmål er ikke uvanlige. La meg først si at de fleste utøvere av Wicca som […]