Medlemskap


For å bli medlem i Pagan Federation International, må du være over 18 år. Du må anse deg selv som paganist, og akseptere PFIs tre prinsippene som står under her.

Du er like velkommen uansett om du er ny og søkende, eller om du har litt mer erfaring. Som medlem vil du få tilgang på nettverk, inviteres til PFI-samlinger, samt holde deg oppdatert å hva som skjer i den paganistiske verden. 

PFI’s mål er ikke å fremme et enkeltaspekt ved paganismen, ei heller representere vi alle paganister. Vi er derimot en paraplyorganisasjon med medlemmer fra mange forskjellige retninger.

Det er også fint om du kan fortelle litt om deg selv og dine paganistiske interesser og erfaringer, og sende inn søknadsskjemaet under.

Når vi mottar søknaden din vil vi sende deg en invitasjon sammen med betalingsopplysninger og informasjon om ulike typer medlemskap og kontingenter. Vennligst ikke betal før søknaden din har blitt godkjent.

 

PFI’s tre prinsipper som definerer vår felles hensikt og fokus

  1. Kjærlighet og slektskap med naturen. Ærbødighet for livskraften og den stadig fornyende livssyklusen med liv og død.
  2. En positiv moral der individet selv er ansvarlig for sin utforskning og utvikling av sin sanne natur, i harmoni med den ytre verden og fellesskap. Dette blir ofte representert gjennom “Gjør hva du vil, men ikke til skade”.
  3. Anerkjennelse av det guddommelige, som overskrider kjønn, og anerkjenner både det kvinnelige og det mannlige aspektet ved det gudommelige.

 

Våre ulike medlemskapstyper

  • Medlemskap med abonnement på det kvartalsvise magasinet Pagan Dawn: Medlemskapet inkluderer det velrenomerte magasinet «Pagan Dawn», som utgis av PFI i England. Det har en internasjonal seksjon, kontakter, interessante artikler og liknende. Abonnementet inkluderer også det kvartalsvise PFI-nettmagasinet Pagan World, med nasjonale nyhetsbrev på ulike språk. Medlemskapet koster 55€ i året. Pagan Dawn finnes også en online utgave, og medlemskap koster da 30,5€ i året.
  • Kun medlemskap, uten Pagan Dawn: Medlemskapet inkluderer Pagan World og diverse nasjonale nyhetsbrev, men uten PD. 15€ i året.
  • Student og seniormedlemskap: Med PD: 50€, uten PD: 7,5€ i året.
  • Partnermedlemskap: Partnere kan bli medlemmer sammen mot en liten ekstra kostnad. Begge personene må sende inn hvert sitt søknadsskjema, og oppgir der at dere søker som felles medlemskap.

    Se også https://www.paganfederation.org/for-members/payments/