Om magi, – svart og hvit.


Balanse - til Sort og Hvit magi-artikkel

av Vevkjerringa Berit

Vi lever i et magisk univers, og med det mener jeg at vi lever i et univers der også de magiske lover gjelder. I alle fall bestemte jeg meg på et visst tidspunkt for å se på verden som magisk. Før det hadde jeg gått igjennom all verdens kvaler av tvil og tro, – kan jeg virkelig ”tro” på dette, som alle ”fornuftige” mennesker med vitenskapen i hånd, sier er tull og overtro?

”Overtro” har alltid vært det man til enhver tid ikke har kunnet forklare ut fra tidens vitenskapelige verdensbilde, – spesielt fysikkens. Ta f.eks. fenomenet kulelyn. Det hadde vært observert av en mengde mennesker, men fordi man ikke kunne forklare fenomenet fysisk, sa man rett og slett at det ikke eksisterte, at det var overtro, helt fram til 1960-tallet, da antallet observasjoner var blitt så stort at man måtte godta at det eksisterte og forekom som fenomen, selv om man enda ikke kan forklare det brukbart

Kanskje det som skiller hekser fra mange andre paganister, – er at vi beveger oss inn på det såkalt okkulte området, at vi bedriver magi. Det å være heks er også et praktisk anliggende: “witch-craft”, – hekse-håndtverket, eller heksekunsten som vi gjerne kaller det. Herunder kommer en rekke forskjellige ting, f.eks. det å skaffe seg kunnskap om forskjellige urter og deres medisinske virkning og bruk, ha kunnskap om tarot og runer og kunne bruke disse, lære seg forskjellige healingteknikker, skaffe seg en viss kunnskap i psykologi og astrologi, lære og beherske forskjellige magiske teknikker osv., osv. alt etter den enkelte heks’ interesser og legning. En del av dette faller under det vi kaller magi. Hekser er som regel også magikere.

Hva er så magi? – Det finnes mange definisjoner, men den vanligst brukte er: å forårsake forandringer i materien / virkeligheten ved hjelp av viljen / bevisstheten (A.Crowley).

Man snakker gjerne også om å “bøye” virkeligheten. (På gammelnorsk har vi ordet “vikkja” som betyr å bøye, – er det kanskje herfra ordet wicca kommer?)

Healing er ofte magi, og det finnes en lang rekke forskjellige magiske healingteknikker, akkurat som det finnes en uendelighet av måter å gjøre magi på, – svært ofte kulturelt betinget og farget, men ofte med visse fellestrekk. En magiker fra en tradisjon, vil som regel med en gang kjenne igjen en magisk handling fra en annen tradisjon (som magisk handling).

Idag er verden blitt så mye “mindre”, og det er mulig for en nordboer å lære seg indianske eller hawaiiiske eller “you- name-it” magiske teknikker, hvis man bare går inn for det.

Scott Cunningham sier det slik: Magi er bevegelse av naturlige energier (the movement of natural energies). – Orgoner, monader – chi – en universalenergi – livskraft?- som det går an å tune seg inn på – dirigere noe av den

Eller tankeenergier/bølger som setter igang en energibevegelse, bølgebevegelse som treffer målet den er rettet inn på.. Jeg bruker sånne ord fordi jeg ikke er noen ingeniør eller fysiker. Jeg begriper heller egentlig ikke hvordan jeg kan få billeder inn på tven eller høre stemmen til venninnen min i usa.. Jeg forstår alt bedre hvis jeg tenker meg at alt er energi i en eller annen fasong. Vi, kroppen vår, er sammensatt av celler som er sammensatt av molekyler som er sammensatt av atomer, og atomer er energi. Jeg er energi. Alt i universet er energi, og det skifter stadig energiform, som is til vann til damp, men energimengden er konstant (i alle fall har vi lært det til nå). Jeg er energi. Kroppen min er energi. Når jeg dør, skifter energien min form.

Jeg ble en gang hypnotisert, ikke bare til før fødselen, men tilbake til før befruktningen. Det var helt utrolig herlig, – alt var forskjellige bølger av energi, – jeg var ren energi! Men denne energien hadde en bevissthet. En del av den energien som utgjør meg, kan ikke veies med kroppen. Kall det hva du vil. Bevissthet. Sjel. Bevisstheten er en del av sjelen. Hjernen er det instrumentet sjelen spiller på når den er knyttet til en kropp.

Men det viktige er ikke hva man kaller det, – det viktige er at det er der, at det kan brukes, enten man kan forklare det eller ikke.

Det ser ut til at det er vanskelig å snakke om magi uten også å si noe om hvit magi og svart magi. Jeg liker ikke begrepene, bl.a. fordi mange assosierer svart med “ond” og hvit med “god”. Når det gjelder magi, gjelder det samme som for alle former for kunnskap, – kunnskapen i seg selv er verken ond eller god, men all kunnskap kan brukes til noe godt eller til noe ”ondt”. (Tenk bare på atomfysikk for eksempel!)

Og hva er så svart magi?Svaret er ikke bare enkelt.Den “folkelige” definisjonen på svart magi er vel magi utført i den hensikt å skade andre, men for magikere og hekser er ikke svaret fullt så enkelt.

De fleste magiske skoler lærer at svart magi er all magi utført for å oppnå en personlig fordel. Da vil også det å gjøre en magisk handling eller et rituale for å få et nytt sted å bo, en ny jobb eller en kjæreste, være svart magi.

Og det er de som mener at også det å gjøre healing for noen, er svart magi, for da griper man inn i (eller prøver å gripe inn i) vedkommendes karma.

Og da er det ikke mye igjen hvis man vil være “snill” og ” hvit”!

Magi er en meget virksom, men samtidig svært krevende form for selvutvikling! Derfor er det veldig få skikkelig ”svarte” magikere, fordi det er få som gidder å gjøre alt det arbeidet som kreves, over all den tiden som trengs (flere år), for å bli en brukbar magiker. Og skulle en likevel starte ut med det for øyet (å bli svart magiker), så vil med 99%’s sannsynlighet synet endre seg etterhvert som vedkommende lærer og begynner å forstå hvordan de magiske lovene virker, bl.a. karmaloven som sier at det du sender ut, får du trefold tilbake, og da virker ikke den ”svarte” magien fullt så forlokkende.

Donald M. Kraig, forfatter av boken “Modern magick”, innfører begrepet “grå magi”, og etter hans mening ligger de fleste “magiske” tingene vi utfører innenfor denne gråsonen, og det kan han vel forsåvidt ha rett i…

Aleister Crowley (uansett hva man mener om ham, så er han magiens “grand old man”) sa: “Gjør hva du vil, skal være hele loven”, og det er vel få sitat som er blitt så grundig og så ofte misforstått og misbrukt som dette.

Det Crowley mente, var at man skulle søke etter sin indre guddommelige vilje, som i sitt innerste vesen vil strebe etter å være i harmoni med de kosmiske lover, og så skulle man handle ut i fra denne. Og det er noe langt mer og krevende og noe helt annet enn å løpe rundt og være totalt egoist! Det innebærer også at dersom man hevder sin egen viljes rett, så må man også godta andre menneskers vilje og ha respekt for den, og på det magiske plan ikke gjøre noe som bryter med det andre menneskets vilje.

I wicca sier vi “Gjør hva du vil hvis det skader ingen”.

Men hvordan kan jeg være sikker på at det jeg gjør, ikke er til skade for noen andre?

For å ta de eksemplene jeg nevnte tidligere, – magi i en eller annen fasong for å få jobb, hus eller kjæreste. Hvordan kan jeg vite at det ikke er noen annen som trenger den jobben eller det huset mer enn jeg gjør? Er det flere som er forelsket i samme mann?

Noen av “farene” kan du unngå ved f.eks. ikke å gjøre magi for den spesielle jobben eller det spesifikke huset (kjærlighetsmagien skal jeg komme tilbake til).

Skal du gjøre magi for å få deg en ny jobb, så er det viktigste at du vet skikkelig hva du vil, – hva slags krav du stiller til jobb og arbeidsplass for at du skal trives, og så ha et så detaljert bilde som mulig av den ønskede jobben. Så kan du begynne å gjøre magi. Det samme når det gjelder f.eks. hus. Lag deg et skikkelig bilde av hvordan det skal se ut, beliggenhet osv., lag gjerne en tegning!

Vi får ofte spørsmål også om hvorfor vi ikke er søkkrike, hvis vi virkelig er i stand til å utføre magi, så derfor et par ord om såkalt pengemagi.

Det er greit nok å “spørre” eller “be” om penger, men det er mange måter å motta penger på. La oss si at jeg ønsker meg en halv million. Så dør foreldrene mine i en bilulykke, og jeg får utbetalt 500 000. Var det dette jeg ønsket meg?

Og hvorfor ønsket jeg meg disse pengene? Hva var mine egentlige innerste motiver?

– Akk ja, livet er ikke enkelt, og det er ikke heksekunsten heller!

Og så var det denne kjærligheten da, og all kjærlighetsmagien. Og her er vi kanskje på enda farligere grunn!

Det absolutt viktigste å huske på her, er at når du magisk prøver å binde en annen til deg, så binder du samtidig deg selv!!! Og slike bånd kan være ganske så vanskelige å løse igjen, – adskillig vanskeligere enn å opprette dem! Og så er det dette da: hvilken rett har jeg til å prøve å bøye en annens vilje? Ville jeg like at noen prøvde å gjøre det med meg?

Det er stor forskjell på å ønske seg en mann, eller den bestemte mannen! (Plutselig er du kanskje så omsvermet av menn du ikkevil ha, at du får helt pustebesvær!)

Når det gjelder all magi, så er det viktig å vite nøyaktig hva man vil. Jo mer spesifikt utformet et “ønske” er, jo større mulighet vil du ha for å lykkes. Og for all praktisk magi gjelder det at intensjonen med det man gjør, er det viktigste, mer enn mystiske besvergelser og magiske fakter. Og motivet, hensikten har som regel også noe å si for resultatet, – ikke om det blir noe resultat, men hva slags resultat. Og det bør man også tenke på!

Ellers vil jeg si at man skal ikke bruke magi i utrengsmål. Magi er noe man tyr til, når alle andre ”vanlige” metoder ikke gir noe resultat. Man kan ikke regne med å få noe gratis. Man må bidra selv også. Som muslimene sier: ”Stol på Allah, men bind din kamel.” Vil du at sykkelen din ikke skal bli stjålet, så ikke bare stol på gudene, men lås den også!

Til slutt: Dette er ikke skrevet for å skremme noen fra å prøve seg på magiens veier, Bare vit hva du gjør!! Og husk: Man skal være forsiktig med hva man ønsker seg, – man kan risikere å få det!

Lykke til!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *