Å kaste en sirkel


Å kaste en Sirkel

av Vevkjerringa Berit

Vi har fått mange spørsmål om hvordan man skal/kan gjøre ritualer, eller konkrete “oppskrifter” på ritualer. Jeg har tenkt framover å gi noen slike “oppskrifter” på wicca-ritualer, og jeg starter med det vi kaller åpning av en sirkel. Jeg må bare først få si at det finnes flere varianter, og at jeg ikke kan si at den ene er mer “riktig” enn den andre. Det som er avgjørende er kanskje hvilken “tradisjon” man tilhører, men aller mest, det riktige er det en føler fungerer for en sjøl!

En annen ting jeg vil si, er at når man leser om ritualer i div. bøker, så står det gjerne at man skal gjøre slik og slik, eller bruke de og de tingene, men alt er ikke like nødvendig, – det er bare med og forsterker hele greien. Hvis jeg skulle ventet til jeg hadde alle de “magiske våpen” eller parafernalia som er listet opp, ville jeg aldri fått gjort et eneste rituale i dette livet (eller i alle fall ikke før jeg var ganske gammel). Men noen ting er likevel mer essensielle. Selv har jeg alltid salt og vann på mitt alter, så sant det er mulig.

Athamen (heksens svartskaftede kniv) blir vanligvis brukt til å trekke sirkelen med, men man kan også bruke en wand eller stav, og det går utmerket å bruke et par fingre!

Når man skal gjøre et rituale, er det første å lage seg en “sacred place”, et hellig og annerledes rom eller sted, et sted som er renset og beskyttet og egnet for møte med de guddommelige krefter.

Man kan gjøre dette så enkelt eller omstendelig som man vil, – intensjonen er det viktigste!

Men for å få en optimal virkning er det lurt å gjøre det slik at en virkelig føler at dette er noe anderledes enn ens daglige gjøremål. Derfor er det mange som liker å ta en dusj eller et bad først, for symbolsk å rense seg selv, og så gjerne ta på seg noe annet enn det man går i til daglig, eller være naken eller “skyclad “. Man legger også fra seg armbåndsur og klokker, for når man trår inn i sirkelen, så beveger man seg samtidig inn i en annen tidsdimensjon enn den “normale”.

Vi pleier å ha et alter i nord (noen har det i midten), – det er Gudinnens retning. På alteret har man gjerne et symbol for Gudinnen og et symbol for Guden (f.eks. et par figurer, eller et skjell og en stein eller kongle, eller hva som helst som du selv føler for.) Det er også vanlig med symboler for de fire elementene: en skål med vann, røkelse, lys, pentakkel (disk, skive) eller en bolle med jord. Dessuten salt.

Vi pleier også gjerne å pynte alteret med blomster eller blader eller kvister med rognebær o.l. alt etter årstiden. Hos oss pleier også de fleste å legge sine athamer på alteret når de ikke bruker dem, og gjerne krystaller eller andre gjenstander som de har lyst til å lade opp eller konsekrere, så innimellom hender det at alteret blir for lite samme hvor stort vi lager det (vi er jo alle helt stein-gale)! På alteret eller i umiddelbar nærhet har vi også et beger med vin og noen kaker. (Har man ikke det, bruker man det man har for hånden, f.eks. vann/te og brød.)

Vi markerer også stedet, sirkelen, med et lys i hver himmelretning (ved sirkelens ytterkant).

Ideelt sett har vi et bål i midten, men like ofte en gryte med lys (når vi gjør ritualer innendørs!). (Når jeg jobber alene, sprer jeg gjerne bare et lite skjerf i midten, legger en krystall der, og gjerne et lys og/eller noen blomster og litt røkelse, og da er det alteret mitt. – Alle finner vel sin personlige vri.)

Vi pleier ofte å starte med at en heks koster/feier sirkelen med en sopelime/heksekost for å koste vekk alle negative innflytelser og vibrasjoner og for å rense stedet rent fysisk. Deretter renser vi stedet med salt og vann og markerer med det også grensen for vår sirkel.

Det kan gjøres på følgende måte:

Hold din athame over vannet og si f.eks.:

Store Mor, velsign dette vann, slik at det i din tjeneste kan være med og rense denne sirkel.

Hold dernest din athame over saltet og si:
Store Mor, velsign dette jordens salt, slik at det i din tjeneste kan være med og rense denne sirkel.

Bland deretter litt av saltet i vannet og si:
Husk at liksom saltet renser vannet, slik renser også smerten sjelen.

Hold skålen med salt og vann opp foran deg og si:
Jeg hilser deg kraft av denne jord, salt og vann forenet.
Jeg kaller deg fram i glede og respekt for at du skal rense denne sirkel.

Gå deretter deosil (medsols) og sprinkle vannet langs sirkelens ytterkant (start i nord). Vi pleier også å rense deltakerne i sirkelen med vannet (kvinne på mann, mann på kvinne, eller hvis du er alene på deg selv). Dette kan du gjøre ved å sprinkle litt vann på dem eller stryke det over pannen.

Gå deretter rundt sirkelen med røkelsen (løft den gjerne en smule i de fire hjørnene), og rens deretter deltagerne eller deg selv på samme måte som med vannet. (Hold røkelsen foran hver deltaker og vift røken foran dem / på dem.)

Så trekker du sirkelen (dvs. du går langs sirkelens ytterkant og “tegner” sirkelen i luften med din athame, stav eller hånd). Du starter i nord, men begynner ikke å si noe før du er i øst. (Symbolsk betydning: Nord/vinter, Guden og Gudinnen er usynlige, begge i underverdenen.) Man hever gjerne hånden eller athamen en smule der man kommer til å ha åpning i sirkelen (dvs. der man kommer til å gå ut og inn av sirkelen når man må), i nordøst, – eller der det måtte passe med terrenget.

Du sier f.eks.:
Jeg påkaller deg, o Sirkel av kraft, forat du skal bli (et møtested for kjærlighet, fred og glede, et vern mot all ondskap,) et grenseland mellom menneskenes verden og de Mektige Krefters domene, et beskyttet sted for den kraft vi vil reise i din midte, hvorpå jeg velsigner deg og konsekrerer deg i navnene til ………… og …………
(Gud og Gudinne.)

Når sirkelen er kastet, danner den en grense, synlig eller usynlig, som en vegg, som man ikke uten videre trår over eller går igjennom. Hvis man må ut av sirkelen etter at den er trukket, lager men seg en symbolsk åpning, og forsegler denne når man er kommet inn i sirkelen igjen!

Dernest følger påkalling av de fire elementvokterne. Du starter i øst og slutter i nord. Du kan påkalle vokterne uten navn, eller du kan personifisere dem.

Still deg ved sirkelens ytterkant ved det lyset som markerer retning øst, og si f.eks.:

Jeg (vi) påkaller deg mektige vokter i øst (sør, vest, nord), hersker over luftens element (ild, vann, jord), og ber deg komme hit og vokte denne sirkel for oss og være vitne til våre ritualer. Vær hilset og velkommen ! (Man gjør det samme i de fire retningene.)

Etter dette gjør vi gjerne Hekserunen.(Se annet sted på siden.) Da danser vi rundt sirkelen hånd i hånd mens vi chanter/synger og bygger opp en “kjegle” av kraft.

Vi påkaller deretter Gudinnen og Guden og ber dem om å komme inn i vår sirkel.Vi kan også be dem stige ned i en spesiell prest og prestinne. Slik vil det gjerne være under en sabbatsfeiring, og som oftest vil det være en prestinne som påkaller Guden, og en prest som påkaller Gudinnen. (Forskjellige navn vil gjerne bli brukt alt etter hvilken sabbat det er, og etter hvilke aspekter ved det Guddommelige vi ønsker å påkalle.) Man kan selvfølgeligogså påkalle Guden og Gudinnen med felles sang/dans/tromming osv.

En fast og viktig ingrediens på alle wicca-møter er festen. Vi feirer livet og døden og gudene og oss selv.

Når sabbatsritualet er ferdig, og/eller man har gjort det man skal av arbeid (f.eks. healing), er det tid for kaker og vin. Selvfølgelig kan man si hva man vil når man velsigner kaker og vin. Vinen skal oppløfte sinnet, og maten skal styrke kroppen.

Velsignelsen av kaker og vin kan også gjøres som et symbol på foreningen av det maskuline og det feminine:

Er man et par, holder presten begeret med vin. Prestinnen holder sin athame mellom håndflatene, stikker spissen ned i begeret og sier:

Som athamen er symbol for mannen, er begeret symbol for kvinnen, og forenet bringer de velsignelse.

Videre holder presten fatet med kaker fram for prestinnen og sier: O, mest hemmelige dronning, velsign du denne spise for våre kropper, så den gir helse, rikdom, glede, styrke og fred, og kjærlighetens oppfyllelse som er evig lykke.

Prestinnen berører hvert kakestykke med spissen av sin athame.

Man kan selvfølgelig også gjøre det enklere, med å si f.eks.:

Måtte Gudinnen velsigne disse kaker / denne maten så den gir styrke og helse til våre kropper!

Og:

Måtte Guden og Gudinnen velsigne denne vin / drikke så den gir oss glede og oppløfter vår sjel!

Vinen og kakene blir sendt rundt i sirkelen og avlevert til nestemann med et kyss. Under festen blir det som regel sunget og trommet og danset.

Når man skal avslutte sirkelen, går man igjen rundt til vokterne. For meg er det naturlig da å gå widdershins (motsols),(da starter jeg i nord), men mange gjør det deosil.

Man sier da følgende:

Mektige vokter i nord (vest,sør,øst), vi takker for at du kom hit og voktet denne sirkel for oss. Takk og farvel.

Og dernest sier vi ofte:

Sirkelen er åpnet, men ikke brutt. Vær vis og velsignet og velkommen igjen!

Selvfølgelig kan man gjøre alt sammen alene.

Er man flere, er det som regel en prestinne som gjør “vann og salt” (de kvinnelige elementene), og en prest som går rundt med røkelsen og eventuelt et lys (de mannlige elementene). Ofte er det også en prest som påkaller vokterne, og noen ganger står en prestinne sammen med ham og holder symbolet for det aktuelle element. Men det er alltid en prestinne som trekker sirkelen (når man ikke er en mann alene). Men likevel – mener jeg – bør alle ha prøvd seg på alt, og alle bør også lage en sirkel alene med seg sjøl!!! Og det finnes ingen regler som sier det skal gjøres sånn som jeg har skissert! Det er en måte å gjøre det på.

Vi pleier vanligvis å stå eller sitte sammen og meditere en stund før vi begynner, og holder hverandre i hendene. Vi åpner chakraene, og når det er gjort, sender vi energi fra vårt hjertechakra til den som sitter til venstre for oss, og mottar fra den som sitter til høyre for oss. Det gir en fin følelse av samhørighet. Ellers anser jeg det å åpne chakraene som en forutsetning for vellykket jobbing.

(PS: Husk: Du kan lage en sirkel med hodet ditt hvor som helst og når som helst !)

Lykke til og Vær Velsignet!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *