Daily archives: 7 March 2015


Wicca i Norge 9

av Stein Jarving Wicca er navnet på en spesifikk type heksereligion, og blir i Europa i hovedsak benyttet om hekser som er innviet i tradisjoner som har sprunget ut fra Gerald Gardner eller Alex Sanders; hekser som er blitt innviet i en mysterietradisjon hvor man også får opplæring som et religiøst presteskap. Den første norske Wicca-sirkel […]