Overgangsritualer


Overgangsritualer

Vi i PFI Norge vil etter hvert her kunne tilby Presteskap til mennesker som ønsker å avholde paganistiske overgangsritualer (fødsel, bryllup etc). I mellomtiden kan forespørsler om overgangsriter rettes til: ninmah a paganfederation.org

Overgangsriter er en viktig del av den rituelle praksisen i de paganistiske trosretninger og religioner. Det finnes ritualer for bryllup (håndfestelse), for velsignelse og navngivning av nyfødte, konfirmasjonslignende riter – fra barn til ung voksen – og ritualer for avdøde.

For paganister er alle ritualer handlinger av magi og feiring; overgangsritualer fører til en dypere kontakt med naturens mysterier og de guddommelige mysterier, og skaper en større bevissthet mellom mennesket og naturen som omgir oss.

Hver paganistiske retning og tradisjon har sine egne symboler og arbeidsmetoder, samtidig er paganismen kreativ og føyelig og søker å skape ritualer som reflekterer den enkeltes behov for å skape en dypere forståelse til sine egne prosesser og opplevelser i livet og i den naturlige verden. Paganismen er ikke dogmatisk og ser ritualer som en middel mot et mål, ikke som et mål i seg selv.